Home

In 2001 werd Haegheborgh opgericht. Aanvankelijk waren de activiteiten gericht op het ondersteunen van investeringsbeslissingen van DGA’s, welgestelde particulieren en families, alsmede het geven van raadgevende adviezen aan financiële instellingen en fondswervende instellingen. Geleidelijk aan hebben de diverse activiteiten een meer gestructureerde opzet gekregen en zijn thans onderverdeeld in de business units Family Office | Wealth Advisory (Haegheborgh Wealth Partners) en Corporate Finance & Avisory (Haegheborgh Capital Consultants).