Corporate Advisory

Haegheborgh Capital Consultants adviseert en begeleidt bedrijven en DGA's op het gebied van corporate finance, onder meer met betrekking tot (her)financieringen en recovery financieringen, fusies en overnames, equity- en debt fundraising, alsmede (interim-)management en strategieadviezen.