Wealth Advisory

Haegheborgh Wealth Partners onderscheidt zich door excellente dienstverlening en maatwerkondersteuning aan gekwalificeerde partijen. Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van familiale, private en charitatieve vermogens. Met onze wealth counsel richten wij ons op integrale vermogenszorg, zoals het op een verantwoorde wijze inrichten en managen van beleggingsportefeuilles, alsmede fiscale- en nalatenschapsplanning. Continuïteit, bescherming, behoud en groei van vermogen zijn onze fundamentele uitgangspunten. Wij ondersteunen bij het maken van afgewogen keuzes, voeren in nauw overleg met u de regie, controleren, rapporteren en coördineren. Financiële ontzorging is daarbij het kernbegrip, waarbij het uitgangspunt is om u de rust te geven vanuit het besef dat uw vermogensvoorziening goed en inzichtelijk geregeld is.

De doelstelling van fiscale planning is besparing van belasting over uw inkomen en vermogen. Deze besparing kan worden bereikt door optimaal gebruik te maken van de diverse mogelijkheden binnen de fiscale wetgeving. Het antwoord op de vraag hoeveel belasting kan worden bespaard middels fiscale planning is voor iedereen verschillend en dus maatwerk pur sang.

Onderdeel van vermogensbegeleiding is Estate Planning. Het is immers belangrijk, dat uw vermogen zo goed mogelijk bij de volgende generatie(s) komt. Estate Planning of te wel nalatenschapsplanning, kan worden omschreven als 'het opstellen van een plan, waardoor het vermogen - met behoud van de juridische waarborgen - zo goedkoop mogelijk overgaat van de ene generatie op de volgende'.

Er zijn verschillende mogelijkheden om successierechten te besparen, maar dit is sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie. Haegheborgh Wealth partners coördineert de fiscaal-juridische structurering en successieplanning.