+31 (0)70 306 19 53 info@haegheborgh.nl

De aanpak van Haegheborgh

Iedere client kan bij Haegheborgh rekenen op individuele begeleiding bij het inventariseren en formuleren van financiele doelen.

 

Om uw doelstellingen te behalen wordt een multidisciplinair team van specialisten geformeerd.  Het voor u uitgezette beleid is uiteraard maatwerk, maar daarbij doorlopen we wel altijd de volgende vier stappen.

2. Blauwdruk

Het masterplan is een blauwdruk van de uitgangspunten, wensen en doelstellingen waarop het vermogen gestructureerd wordt en waaraan alle activiteiten getoetst worden.

3. Monitoring

De resultaten worden voortdurend geanalyseerd, geïnventariseerd en met u besproken.

4. Revisie

Tijdens de revisie wordt er indien nodig bijgestuurd. Beleggingscategorieën worden geheralloceerd op basis van o.a. het risicoprofiel en de behaalde prestaties.

Ontdek onze diensten

Haegheborgh

Nassaulaan 13
2514 JS ‘s-Gravenhage
Nederland