+31 (0)70 306 19 53 info@haegheborgh.nl

Een nichebedrijf gericht op persoonlijke, integrale en vooral onafhankelijke begeleiding van groot vermogende klanten. Dat is wat we bij Haegheborgh doen. In onze aanpak onderscheiden we ons nadrukkelijk van traditioneel vermogensbeheer. We fungeren als een vermogensregisseur die zich in het bijzonder richt op vermogensbehoud, risico- en cashmanagement. In feite zijn wij een gespecialiseerde generalist. Ik bedoel hiermee dat we met name zijn gespecialiseerd in het leggen van kruisverbanden tussen de verschillende disciplines waar men als vermogenseigenaar mee te maken krijgt. Denk daarbij aan het doen van beleggingen en investeringen, de fiscale behandeling en optimalisatie daarvan, alsmede zaken aangaande nalatenschappen zoals successieplanning en optreden als executeur testamentair.

Wij houden wij ons niet bezig met het ‘veldwerk’. We schakelen daarvoor specialisten in, zoals vermogensbeheerders en banken. Om vermogensbeheer op verantwoorde wijze te doen, moet je er elke dag mee bezig zijn. We besteden het vakmatige werk voor onze cliënten uit, houden het toezicht op een correcte uitvoering, registreren en administreren en sturen bij waar nodig. Kortom, wij zorgen voor transparantie en overzicht.

Ons kantoor is een Family Office, een multidisciplinaire organisatie die cliënten optimaal begeleidt bij alle facetten waar zij als vermogenseigenaar mee te maken kunnen krijgen. Door deze aanpak vervullen wij de rol van vertrouwenspersoon en bieden we de cliënt een grote mate van financiële ontzorging.

Voor een Family Office bestaat geen Nederlands woord. Een Family Office is een vorm van dienstverlening die in de negentiende eeuw is ontstaan in de Verenigde Staten bij grote, vermogende families zoals JP Morgan en Rockefeller, die heel veel geld hadden vergaard uit de bancaire dienstverlening en oliewinning. Omdat ze zoveel vermogen hadden, besloten ze geen vermogensbeheerders meer in te schakelen, maar eigen mensen aan te stellen. Zo zijn de eerste Family Offices ontstaan.

In Nederland zijn de families Brenninkmeijer, Heineken en Fentener van Vlissingen daar voorbeelden van. Ze hebben een eigen Family Office, een organisatie met onder anderen een algemeen directeur, een jurist en een chief investment-officer die voor de familie de business doet. Voor zo’n Family Office is toch algauw 200 miljoen euro-plus nodig. Mensen met een vermogen van 5 tot 25 miljoen euro die vinden dat ze bij een private bank mogelijk onvoldoende worden bediend, kunnen zich bij ons melden. Eigenlijk zijn wij bij Haegheborgh een Multi Family Office, omdat wij meerdere families bedienen. Tot onze cliëntengroep behoren daarnaast bijvoorbeeld ook vermogende particulieren (veelal oud- ondernemers) en goededoelenorganisaties

Ik ben Haegheborgh in 2001 gestart na carrière te hebben gemaakt bij pensioenfondsen, beleggingsmaatschappijen (Robeco) en private banks (Staalbankiers en Banque Colbert Luxembourg). Ik constateerde dat de dienstverlening van private banking naar mijn idee te beperkt was. Bovendien zag ik dat de doelgroep behoefte had aan een echt onafhankelijke partner. Bij een private bank wordt voor een cliënt diens effectenportefeuille beheerd. Wij daarentegen begeleiden onze cliënten bij het selecteren van een vermogensbeheerder (dat kan een private bank zijn maar ook een zelfstandige partij) die voor hem het meest geschikt is qua signatuur, servicegraad en investeringsaanpak. Door onze schaalgrootte kunnen we vaak ook scherpere tarieven uitonderhandelen, hetgeen voor onze cliënten direct financieel voordeel oplevert.

Wij gaan te werk volgens een gestructureerde aanpak. Eerst brengen we alles over onze cliënt in kaart. Hoeveel heeft hij? Wat zijn z’n wensen? Waarvoor is z’n vermogen bestemd? Moet het ook naar een volgende generatie? Vervolgens formuleren wij voor hem een individuele blauwdruk, zeg maar een strategisch plan waarop alle te nemen beslissingen op gebaseerd en aan getoetst worden.

Onze dienstverlening drijft op vertrouwen. We verkopen niet iets tastbaars. Het gebeurt maar zeer zelden dat we in contact komen met iemand die op basis van een enkele ontmoeting met ons ook direct voor ons kiest. In de meeste gevallen gebeurt dat na introductie of op voorspraak van een accountant, belastingadviseur, notaris of fiscaal jurist. Van die laag disciplines moeten we het hebben.

Family Offices zijn een bedrijfstak die in Nederland pas vooral de laatste vijftien jaar in opkomst zijn gekomen. Volgens een recente inventarisatie bestaan er in Nederland ongeveer veertig Single en Multi Family Offices. Wij zijn een van de weinige, zo niet de enige pure Family Office in Den Haag. De markt is namelijk een beetje diffuus, omdat er een aantal hybride-vormen tussen zit: organisaties die zich Family Office noemen, maar tegelijkertijd ook vermogensbeheerder of accountant zijn. In onze filosofie kun je alleen dán onafhankelijk én objectief zijn als je slechts datgene doet waar je cliënten honderd procent baat bij hebben en dat is het behartigen van uitsluitend hún belangen. Dat is waar wij ons in onderscheiden.

Akbar van Leeuwen is eigenaar van Multi Family Office Haegheborgh.