+31 (0)70 306 19 53 info@haegheborgh.nl

Stichtingen

Haegheborgh ondersteunt en begeleidt vermogensfondsen en fondsenwervende instellingen.

Onze expertise ligt in het opzetten, behouden, beschermen en duurzaam verantwoord beheren van fondsvermogens.
Besturen van stichtingen met een vermogen hebben een grote verantwoordelijkheid. Veel aandacht gaat vanzelfsprekend uit naar het verkrijgen van fondsen en het besteden daarvan om de statutaire doelstelling te realiseren. Een efficiënt cashmanagement is hierbij van groot belang.

Haegheborgh adviseert en ondersteunt stichtingsbesturen over het op een verantwoorde wijze omgaan met de risico’s. Dit omvat essentiële onderwerpen als governance, compliance, treasury-management en beleggingen.
Het bestuur van een stichting wil control behouden over het gehele bedrijfsproces. Dat proces begint bij het definiëren van de uitgangspunten en de doelstellingen. Ook de uitvoering en de uitbesteding aan vermogensbeheerders horen in dat proces.

Onze adviseurs zijn gefocust op de essentiële processen van het stichtingsvermogen

en leveren onder meer de volgende diensten:

  • Quickscan vermogenspositie, portefeuille-inrichting en risicograad.
  • Governance (beleggingsstatuut), w.o. ethisch, integer en maatschappelijk verantwoord beleggen.
  • Asset Liability Matching (studie en planning).
  • Vermogensstructurering.
  • Selectie vermogensbeheerder(s), w.o. formulering mandaat en tarieftoets.
  • Toezicht en monitoring beleid en portefeuillemanagement.
  • Geconsolideerde rapportages, w.o. performance- en attributie-analyse.
  • Fungeren als klankbordorgaan voor bestuur en/of beleggingscommissie t.a.v. beleggingsbeleid.