+31 (0)70 306 19 53 info@haegheborgh.nl

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.haegheborgh.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel Haegheborgh zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website, staat zij niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de geboden informatie. Haegheborgh garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Haegheborgh is niet aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie of het (ongestoord) gebruik van deze website.

De bezoeker van de website onthoudt zich van inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten die onderdeel zijn van de website. Het is niet toegestaan om informatie of onderdelen van de website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Haegheborgh. De bezoeker van de website mag de informatie op de website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Op de website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.